O firmie

Nasza misja

Stawiamy sobie za cel edukację społeczną, oraz promowanie i dostarczenie kompletnych rozwiązań grzewczych opartych o odnawialne źródła energii. Na tym polu, najbardziej perspektywiczna jest naszym zdaniem biomasa, a w szczególności pellet. Uważamy, że koszt poniesiony na instalację grzewczą oraz wydatki związane z bieżącą eksploatacją są równie ważne co wygoda ogrzewania.

Nie negujemy pomp ciepła, oleju opałowego i gazu, jednakże mamy świadomość istnienia paliw równie wygodnych w eksploatacji i jednocześnie znacznie tańszych. Jednocześnie mamy nadzieję odwieść jak największą ilość domostw od stosowania węgla, miału i eko-groszku, między innymi dlatego, że spaliny z kotłowni trafiają również do płuc naszych i naszych dzieci.

Biomasa

Pellet jest na dzień dzisiejszy najkorzystniejszym paliwem grzewczym dla domowych kotłowni zarówno pod względem wygody użytkowania, niskich kosztów eksploatacji jak i pod względem inwestycji w piec lub kocioł grzewczy.

Co to jest biomasa?

Według definicji z Wikipedii, to ogólna masa materii organicznej, zawartej w organizmach zwierzęcych i roślinnych w danym siedlisku. W potocznym rozumieniu są to wszelkie pozostałości roślinne i zwierzęce, np. słoma, odchody zwierząt, drewno, różnego rodzaju bioodpadki. Z biomasy otrzymuje się wiele paliw, znanych jako biopaliwa. Zarówno po przetworzeniu jak i w postaci „surowej” może ona być wykorzystywana do celów energetycznych. W domowych kotłowniach, najczęściej używanymi biopaliwami są pellety i brykiety.

Energetyczne wykorzystanie

Biomasa ma mniej niekorzystny wpływ na środowisko niż spalanie paliw kopalnych. Przykładowo – zawartość popiołu w drewnie to tylko kilka, podczas gdy w węglu kilkanaście procent. W dobie zwracania uwagi na gazy cieplarniane warto wspomnieć, że dwutlenek węgla uwolniony ze spalania biomasy został do niej wchłonięty niewiele wcześniej z atmosfery. Biomasa to swoistego rodzaju „magazyn” węgla zebranego z atmosfery. Nie zawiera ona też siarki, która powoduje powstawanie kwaśnych deszczów.

Tanie ogrzewanie

czyli biomasa jako paliwo grzewcze

Dla domowego portfela używanie biomasy jako paliwa grzewczego jest bardzo korzystne. Koszty ogrzewania pelletem lub brykietami drzewnymi są niewspółmiernie niższe od ogrzewania prądem, gazem ziemnym czy olejem opałowym. Pellet to naprawdę tanie ogrzewanie. Jednocześnie zapewniamy  sobie wygodę i niemal całkowitą bezobsługowość systemu grzewczego, oraz uwalniamy się od nieekologicznego paliwa jakim jest węgiel. W przypadku ogrzewania kominkowego, zastępując drewno kominkowe brykietami opałowymi eliminujemy konieczność wycinki drzew, a także suszenia, sezonowania i żmudnego łupania na szczapy.