Eco-Wirex EN Plus A1

Pellet Eco-Wirex z certyfikatem EN Plus A1: PL 005

Pellety produkowane zgodnie z normą EN Plus A1 charakteryzują się najlepszymi parametrami. Do ich produkcji mogą być wykorzystywane tyzłlko trociny pochodzące z zakładów meblarskich i stolarskich, w których materiał przeznaczony do pelletowania odsysany jest z lini produkcyjnej i nie ma styczności z podłożem. Nawet pozornie niewielkie ilości piasku i kurzu są w stanie doprowadzić do pogorszenia temperatury topnienia popiołu, a ten właśnie parametr ma kluczowy wpływ na powstawanie tzw.: „spieków” w palnikach pelletowych. Niedopuszczalne jest również stosowanie klejących środków chemicznych.

Pellet jakości zgodnej z certyfikatem EN Plus A1 jest paliwem wymaganym przez prawie wszystkich producentów kotłów centralnego ogrzewania opalanych peletem oraz palników na pelet.

Charakterystyka produktu

Najlepsze jakościowo pellety produkowane są przede wszystkim z trocin i wiórów drzew iglastych. W trocinach tych zawarta jest dużo większa ilość celulozy, niż w trocinach drzew liściastych. Celuloza odpowiada za sklejanie się materiału w trakcie procesu granulacji. Najlepsze jakościowo pellety produkowane są w 100 % z trocin sosnowych, świerkowych lub jodłowych. Niektórzy producenci do swego pelletu stosują rownież trociny liściaste, jednakże ich procentowy udział nie powinien przekraczać 30%

Jako ciekawostkę należy odnotować fakt, że niemal niemożliwe jest wyprodukowanie pelletu z czystych trocin liściastych, którego parametry pozwoliły by na uzyskanie wartości wymaganych przez certyfikat Din Plus / EN A1.

Lista certyfikowanych producentów EN Plus A1

Certyfikaty jakości pelletu

Wyniki badań biopaliwa

Badanie jakości pelletu I

Badanie jakości pelletu II